TYÖNOHJAUS

muuttuvat työelämän haasteet?

Työelämän haasteet, muuttuvat työolosuhteet, jatkuva kouluttautumisen tarve voi nostaa riittämättömyyden ja huonouden tunnetta. Työkulttuurin muutos  on tuonut mukanaan epävarmuuden työn jatkumisesta.
Tehokkuus on myös osaltaan vaikuttanut, ettei ihmisellä työyhteisössä ole aikaa kohtaamiseen, jossa hän tulisi nähdyksi. Työkaverien kanssa mahdolliset yhteiset tekemiset ja siinä lomassa oman arjen kipujen jakaminen on ohentunut.

 

Yksinäisyys työyhteisössä

Kun ihminen kokee jäävänsä yksin, eikä stressaavan työn vuoksi useinkaan jaksa etsiä muita sosiaalisia kontakteja, hän alkaa vetäytyä omaan kuoreensa ja eristäytyä. Yksinäisyydessä asiat alkaa usein kasautua ja vaikuttaa yöuniin epäedullisesti. Huonosti nukuttujen öiden jälkeen arjen haasteet työssä kysyy yhä enemmän energiaa. Tunnemme, ettemme kykene kaikkeen.

Mahdolliset virheet nostattavat yhä enemmän stressaantumista, jolloin ihminen kokee itsensä uhatuksi. Työyhteisön sanalliset tai sanattomat viestit alkavat vahvistamaan esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta. Sanattomien viestien virheellinen tulkitseminen voi nostattaa työntekijässä vastareaktion, joka voi vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin.

Työnohjaus

Työnohjauksessa avataan sanattomien viestien merkityksiä ja tunnetilojen kautta mahdollisesti tapahtuvia vääriä tulkintoja. Useinkaan työpaikalla ilmenneet ongelmat eivät suoraan ole työn aiheuttamia, vaan työntekijöiden oman arkensa jaksamisen äärirajoilla tekemien tulkintojen vääristymää.

Työnohjaukseen voidaan liittää yksilötyönohjauksen aikana työyhteisövalmennusta. Opetellaan kuulemaan toisen lähettämiä viestejä samalla kun tutkitaan siitä nousevia tunneviestejä. Pohditaan mistä kaikesta viestien lukeminen meissä koostuu.