Riippuvuudet

Suvussa on riippuvuuksia. Tuleeko minustakin?

Työkaluja riippuvuuden käsittelyyn

On tutkittu ja pyritty löytämään syytä, miksi jotkut meistä addiktoituu toista helpommin. Lääketiede on kyennyt löytämään geenipohjassa muutosta, joka osaltaan selittäisi tätä. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että ihmisen sosiaalipsykologinen kasvupohja on eittämättä vaikuttamassa riippuvuuksiin joutumista.

Puhutaanpa sitten alkoholi-, huume-, porno-, peliriippuvuksista, syömishäiriöstä tai hamstrauksesta. Huomataan, että niissä tavalla tai toisella tulee esille tunneminuuden laiminlyönnit, joilla on vaikutusta riippuvuuden syntymiseen.Mentoroinnissa pysähdytään katselemaan omaa rakentumista ja tunneminuuden vaillejääntejä, joilla on vaikutusta riippuvuuksien syntyyn.

”Täyttääkö riippuvuudesta saatu hyvän olon tunne minussa jotain, jota olen jäänyt vaille?”

Mentoroinnissa rohkaistaan katselemaan kipupisteitä ja myöskin niistä nousevia tunteita. Opetellaan hyväksymään omat vaillejäämiset ja näkemään itsensä arvokkaana. Tarvitsevan minuuden hyväksyminen sekä tunteiden kohtaaminen alkaa voimaannuttaa ja heikentää tarvetta riippuvuudesta saadulle olotilalle.